Coaching&Training360

Daniel Balvert van Coaching&Training360 ondersteunt individuen, professioneel en persoonlijk, om stil te staan bij die levensgebieden die om aandacht vragen. Je leert vanuit een nieuw perspectief de kloof tussen waar je nu staat en waar je heen wilt te overbruggen.

Meer kwaliteit in je leven!

Denk eens aan de gebieden in jouw leven die er het meest toe doen: relaties, familie, carrière, financiën, de samenleving. Wat zul je ervaren als je de kwaliteit daarvan blijvend naar een hoger niveau brengt?

Life Coaching

Vanuit een professionele relatie ondersteun ik jou in het behalen van (nieuwe) resultaten in je leven. Mijn rol als coach is om te luisteren en krachtige vragen te stellen die leiden tot zelfinzicht bij jou. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Wat zijn de stappen die je wilt nemen? Is het realistisch? Wat ga je doen en wanneer? De focus van coaching is altijd gericht op jou en het onderwerp (de agenda) waarop je gecoacht wil worden.

Werkwijze

Als coach maak ik je verlangens wakker en nodig ik je uit om stappen te zetten in de richting van concrete doelen. Als coachee blijf je te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen keuzen, acties en resultaten. Je begint altijd voorbereid aan een coachingsessie met een onderwerp waar je je aandacht op wilt richten. Het is mijn verantwoordelijkheid om je focus op deze agenda gericht te houden.

Intrinsieke keuze

Het is belangrijk dat de motivatie om gecoacht te worden uit jezelf komt. Je committeert je om veranderingen te creëren en je bent bereid daar aandacht aan te besteden. Zoals met alles in het leven, “hoe meer je in jezelf investeert, hoe meer je terugkrijgt”, geldt dit ook voor coaching. Naast tijd, geld en energie, vereist coaching een oprechte en toegewijde blik naar jezelf.

De coachingsovereenkomst

Standaard werk ik met een coachingsovereenkomst waarin de coachingsafspraken (aantal sessies, tijdsperiode, tarief, betaalwijze en evt. afspraken) zijn vastgelegd. Daarnaast werk ik op basis van de volgende uitgangspunten:

  • De relatie tussen een coach en coachee is vertrouwelijk. Ik bespreek de naam en coachingservaringen van coachees niet met derden.
  • Coach en coachee respecteren en waarderen elkaars tijd. Beiden zijn gecommitteerd om de afspraken na te komen. Indien iemand de afspraak wil wijzigen, wordt dat minimaal 24 uur van te voren aan elkaar doorgegeven en samen plannen coach en coachee een nieuw tijdstip voor coaching.
  • Coach en coachee eren en respecteren elkaar als individuen en derhalve communiceren en gedragen zich daarnaar. Als één van beiden het gevoel heeft dat de coaching niet de gewenste richting op gaat, wordt dat vanuit eerlijkheid en verantwoordelijkheid uitgesproken, zodat kan worden bijgestuurd.

Nieuwsgierig wat coaching voor jou kan betekenen?

Maak dan een vrijblijvende 1 uur durende kennismakingssessie met Daniel. Deze sessie staat in het teken van kennismaken en het eventuele onderzoeken van coachingsvraag.

Maak een afspraak